مکان ما
Deweisen Building,Nanshan District,Shenzhen,China
info@feellife.com
ایمیل ما

اتمیزه ذرات گزارش آزمون

گرمی FEELLiFE در عبور از آزمون ذرات اتمیزه تبریک می گویم. گزارش آزمون نشان می دهد که MMAD از FEELLiFE مش نبولایزر (مدل: مینی هوا 360+) است 1μm ~ 5μm با شاخص های فنی مختلف تا به استانداردهای.

FEELLiFE همواره به پیروی از آهنگ های فن آوری های پیشرفته در خارج از کشور، میسازد پایین شرکت استاندارد کنترل داخلی به شدت و طول می کشد مدیریت تولید به شدت در تطابق کامل با استانداردهای CE و FDA، برای ایجاد یک فضای هماهنگ از استفاده از داروهای در سهولت و محافظت واقعی comsumers 'حقوقی حقوق.

گزارش آزمون نشان داده شده است به شرح زیر:

آزمون ذرات اتمیزه مینی هوا 360+