અમારા લોકેશન
Deweisen Building,Nanshan District,Shenzhen,China
info@feellife.com
અમને ઇમેઇલ

પ્રદર્શન

Feellife Health Inc. continuously participates in the large-scale medical exhibition over the world.

અમે હંમેશા બજારની મોખરાના ચાલવા, બજાર વલણ અભ્યાસ કરવા અને ગ્રાહક જરૂરિયાતો માસ્ટર માટે

ઝડપી પ્રતિભાવ સાથે ગુણવત્તાની સેવાઓ તેની ખાતરી કરવા માટે અને સંપૂર્ણપણે વૈશ્વિક ગ્રાહકો વ્યક્તિગત વિનંતીઓ મળે છે.

 

આગામી પ્રદર્શનો સાથે અમને અનુસરો

વધુ જાણવા માટે તૈયાર છો? અમારો સંપર્ક કરો !