વિડિઓ બતાવો - શેનઝેન Feellife મેડિકલ Inc
અમારા લોકેશન
Deweisen Building,Nanshan District,Shenzhen,China
info@feellife.com
અમને ઇમેઇલ

વિડિઓ બતાવો

Brand Story

About Feellife Health Inc.

Short Introduction of Feellife Health Inc.

Introduction of Feellife Mesh Nebulizer

એર એન્જલ રજૂઆત

The  Core Technology Used By Feellife Air Angel Nebulizer: Two Titanate A Chip

5 Product Series Of Feellife

User guide for AirKids portable mesh nebulizer

User guide for Air Angel portable mesh nebulizer

User guide for Air Mask portable mesh nebulizer

User guide for Air Pro 5 portable mesh nebulizer

User guide for Air Pro 3 portable mesh nebulizer

Feellife Health Device Co.,Ltd

લિથિયમ Titanate બેટરી જ્વલન ટેસ્ટ

HuiZhou Feellife Energy Technology Co.,Ltd

આરબ આરોગ્ય 2018

પૂછપરછ હમણાં
  • * કેપ્ચા: પસંદ કરો હાઉસ