បង្ហាញវីដេអូ - ក្រុង Shenzhen Feellife ពេទ្យ Inc បាន
ទីតាំងរបស់យើង
Deweisen Building,Nanshan District,Shenzhen,China
info@feellife.com
អ៊ីម៉ែលយើង

បង្ហាញវីដេអូ

Brand Story

About Feellife Health Inc.

Short Introduction of Feellife Health Inc.

Introduction of Feellife Mesh Nebulizer

សេចក្តីផ្តើមនៃអាកាសទេវតា

The  Core Technology Used By Feellife Air Angel Nebulizer: Two Titanate A Chip

5 Product Series Of Feellife

User guide for AirKids portable mesh nebulizer

User guide for Air Angel portable mesh nebulizer

User guide for Air Mask portable mesh nebulizer

User guide for Air Pro 5 portable mesh nebulizer

User guide for Air Pro 3 portable mesh nebulizer

Feellife Health Device Co.,Ltd

ការធ្វើតេស្តថ្មប្រវត្តិជួបគ្នាលីចូម្រំមហះ

HuiZhou Feellife Energy Technology Co.,Ltd

សុខភាពអារ៉ាប់ឆ្នាំ 2018

សំណួរឥឡូវ
  • * CAPTCHA: សូមជ្រើស កូនសោ