ສະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາ
Deweisen Building,Nanshan District,Shenzhen,China
info@feellife.com
ອີເມວ

ປະສິດທິພາບລະອອງຂອງ mini Air 360

FEELLIFE_FCC Test Report_17ZCTE0918003FR

FEELLIFE_FCC ພິສູດຢືນຢັນຂອງ Conformity_17ZCTE0918003FC

FEELLIFE_CE Test Report_17ZCTE0918009ER

FEELLIFE_CE ພິສູດຢືນຢັນຂອງ Conformity_17ZCTE0918009EC