വീഡിയോ കാണിക്കുക - ഷേന്ഴേൻ ഫെഎല്ലിഫെ മെഡിക്കൽ ഇൻക്
ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം
Deweisen Building,Nanshan District,Shenzhen,China
info@feellife.com
ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ

വീഡിയോ കാണിക്കുക

Brand Story

About Feellife Health Inc.

Short Introduction of Feellife Health Inc.

Introduction of Feellife Mesh Nebulizer

എയർ ദൂതന്റെ ആമുഖം

The  Core Technology Used By Feellife Air Angel Nebulizer: Two Titanate A Chip

5 Product Series Of Feellife

User guide for AirKids portable mesh nebulizer

User guide for Air Angel portable mesh nebulizer

User guide for Air Mask portable mesh nebulizer

User guide for Air Pro 5 portable mesh nebulizer

User guide for Air Pro 3 portable mesh nebulizer

Feellife Health Device Co.,Ltd

ലിഥിയം തിതനതെ ബാറ്ററി ജ്വലനം ടെസ്റ്റ്

HuiZhou Feellife Energy Technology Co.,Ltd

അറബ് ഹെൽത്ത് 2018

ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം
  • * ഈമെയിൽ: ദയവായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക കീ