எங்கள் இடம்
Deweisen Building,Nanshan District,Shenzhen,China
info@feellife.com
எங்களை மின்னஞ்சல்

மினி வான் 360 இன் டப்பாக்கள் செயல்திறன்

FEELLIFE_FCC டெஸ்ட் Report_17ZCTE0918003FR

Conformity_17ZCTE0918003FC இன் FEELLIFE_FCC சரிபார்ப்பு

FEELLIFE_CE டெஸ்ட் Report_17ZCTE0918009ER

Conformity_17ZCTE0918009EC இன் FEELLIFE_CE சரிபார்ப்பு