Địa điểm của chúng tôi
Deweisen Building,Nanshan District,Shenzhen,China
info@feellife.com
Gửi email cho chúng tôi

Aerosol Hiệu suất của AeroCentre

FEELLIFE_FCC thử nghiệm Report_17ZCTE0918001FR

FEELLIFE_FCC Thẩm định Conformity_17ZCTE0918001FC

FEELLIFE_RoHS thử nghiệm Report_17ZCTC0918001RR

FEELLIFE_RoHS Thẩm định Conformity_17ZCTC0918004RC